Nacházíte se zde:  Úvod  » Co děláme  

Česká asociace americké občanské války

O reenactingu občanské války

Americká občanská válka z let 1861-1865, které se v Evropě často přezdívá válka Severu proti Jihu, je dodnes živým tématem. Podle mnoha vojenských odborníků se jednalo o první skutečně moderní válečný konflikt v dějinách, navíc hojně zdokumentovaný nejen v archivech, ale třeba i v desítkách tisíc dopisů napsaných jejími účastníky, a také poprvé bohatě podchycený fotograficky. V šedesátých letech 20. století začaly v USA vznikat kluby přátel občanské války, které si kladly za cíl znovu oživit a předvést (re-enact) válečné období. Toto hobby se postupně dostalo i na starý kontinent a v roce 1991 se k dalším evropským klubům oficiálně přidala i naše asociace, původně nazvaná Československá asociace americké občanské války (CACWA - Czechoslovak American Civil War Association) a později přejmenovaná na Českou asociaci americké občanské války (CACWA - Czech American Civil War Association).

Čím vším se zabýváme

Naší hlavní aktivitou jsou rekonstrukce bitev a potyček občanské války, pořádání táboření a výcviků. Někteří z našich členů se také zabývají historickým pozadím války a účastí českých krajanů, zkoumají dobový vojenský život či jednotlivé bitvy a tažení. Rovněž se snažíme podílet na osvětové a přednáškové činnosti.

Jaké akce pořádáme

V průběhu kalendářního roku pořádáme několik pravidelných výcviků a navštěvujeme akce organizované jinými kluby u nás i za hranicemi. Naše hlavní akce bývá zhruba v polovině září, přičemž se ustálila praxe, podle které ji každý sudý rok pořádá na českém území přímo CACWA, zatímco každý lichý rok vyjíždíme na velkou bitvu do zahraničí. Některé z reeactingů pořádaných naší asociací (především v letech 2001 a 2012) byly s ohledem na počet účastníků zdaleka největší, jaké se dosud v ČR pro období občanské války podařilo uspořádat. Cesty na významné zahraniční akce jsou motivovány především tím, že se zde můžeme zapojit do výcviku a rekonstrukce boje nejen na úrovni rot, ale i batalionů, navázat kontakty na kluby ze zahraničí a získat zde inspiraci, jak náš koníček dělat ještě kvalitněji.

Koho představujeme v poli

Kromě běžné reeanctorské činnosti se snažíme mapovat osudy stovek českých emigrantů, kteří se zapojili do válečného dění. Z velké většiny bojovali na straně Unie. Nejpočetnější skupina z nich bojovala v řadách 26. wisconsinského dobrovolnického pluku pěchoty, další pak najdeme například v 22. iowském, 4. missourském a dalších plucích. Válečné cíle Konfederace byly většině českých přistěhovalců cizí, a tak se mezi krajany na Jihu setkáváme se snahou vyhýbat se odvodu a s vysokou dezercí.

Vzhledem k těmto faktům se CACWA zaměřuje primárně na 26. wisconsinský pluk, konkrétně na kumpanii F. Druhou hlavní složku našeho klubu tvoří dělostřelecká baterie Wiedrich's Battery, vybavená přesnými replikami 3-Inch Ordnance Rifle, jednoho z nejpoužívanějších druhů děl v občanské válce. Na jihu naši členové představují 5. texaský pluk. V případě potřeby je i většina našich seveřanských členů vybavena konfederačními uniformami. 

Koho vítáme

Jako nepolitické občanské sdružení jsme otevřeni všem zájemcům o tento barvitý úsek amerických dějin na celém území České republiky, ať už hodlají představovat vojáky kterékoliv strany. Vítáme všechny, kdo mají o toto hobby seriozní zájem a hodlají se mu věnovat na vysoké úrovni. Nabízíme pomoc při vystrojování do věrohodné podoby vojáka, novým členům můžeme do začátku zapůjčit součásti výstroje. Pro zájemce o členství nebo poskytnutí dalších informací uvádíme kontakty.