Nacházíte se zde:  Úvod  » Co děláme   » Členství  

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou stanoveny na 1 000,- Kč na kalendářní rok. Příspěvek je využíván převážně k pokrytí nákladů na klubovnu s archívem a skladištěm, na tiskoviny, které členové dostávají, vstupné na akce organizované jinými kluby apod. Členové jsou také různě zvýhodňováni na akcích, které CACWA pořádá.

Členové dostávají poštou občasník CACWA Tribune, který informuje o dění v asociaci, aktuálních tématech, společných i individuálních akcích, přináší zprávy o uskutečněných událostech apod. CACWA Tribune je otevřený příspěvkům všech členů klubu.