Nacházíte se zde:  Úvod  » Češi ve válce   » Češi v 26. wisconsinském pluku  

Dodatky

Dvacátýšestý pěší pluk dobrovolníků ze státu Wisconsin (1862-65)

Karel Řezníček :: 24. 05. 2007

Počty mužstva a ztráty u pluku:

V létě 1862 se dalo zapsat do pluku 1.002 mužů, z nichž skutečně odešlo do války (Kovář junior - nebyl jediný...) 988 vojáků a důstojníků, k nimž se v roce 1864 přiřadilo dalších 84 mužů a roku 1865 další tři, čímž bylo dosaženo konečného množství tabulkových příslušníků pluku (1.089).141 Domů nikdy nevrátilo 12 důstojníků a 176 vojáků zabitých či smrtelně raněných v boji a 77 mužů zemřelých z jiných příčin,142 což Jim Pula rozšířil o další tři mrtvé z řad tehdy stále ještě jen "nezvěstných".143 Během tří let polní služby tak u pluku utrpělo újmu na zdraví souhrnem 34 důstojníků a 583 mužů, což je 55,7% stavu pluku144 - tamtéž je potvrzen Paidrův údaj o 276 v červnu navrátivších se mužích,145 z čehož lze soudit, že asi 300 mužů by bylo vyřazeno jinak (resignace, přeložení, špatné zdraví, nehody, ale také návrat po vlastní ose ze zajetí či různých nemocnic), což zhruba odpovídá.146 Z mnoha hledisek hodnocení svého vojenského působení obsazuje tento pluk přední místa v pomyslných žebříčcích - z hlediska 17,2% (z celkového početního stavu) zabitých či smrtelně zraněných v boji obsazuje páté místo mezi všemi bojovými jednotkami Unie.147 Proto poměrně překvapuje, že je tento pluk přehlížen, ne-li zcela ignorován, ve většině anglicky psané literatury, a to i takové u níž by se očekával opak,148 pakliže jej přímo nehaní, když populárně naučná Wellsova publikace149 pluk - který u Gettysburgu po boji toliko v jediném dni, utrpěl patnáctou celkově nejvyšší ztrátu v této třídení bitvě150 - obviňuje z vyhýbání se boji. Jim Pula si nespravedlivé přehlížení této jednotky "Deutsches freiwilligen" (a tudíž i našich krajanů) vysvětluje právě etnickým složením a skutečností, že většina interních plukovních materiálů je psána německy.151 Budiž i tato studie vzata jako malý pokus o napravení této historické křivdy...

Počet Čechů a jejich rozdělení do setnin

Nejvyšší dochovaný odhad počtu Čechů u pluku nám zanechal již citovaný Jan Zajíček152 a to udaný jako více než 60... V krajanských materiálech lze nalézt zhruba padesát jmen mužů bylo možno předpokládat příslušnosti k pluku, ale byl to značně zkreslující údaj: U Jana Dufka není pluk uveden153 a předpoklad, že v Milwaukee roku 1862 si vybral 26. pluk se nenaplnil. Pětici těch kteří pořádali již zmíněnou besídku na rozloučenou, ale příslušníky pluku se nestali tvoří: František Drahoš, V. Kyselka, František Romportl, Jan a Josef Střítecký.154 Zde byl i onen Lehký, na rozdíl od jinde uváděného Václava, označený jako Ch. - ovšem jak jsem již dříve konstatoval, jde o jediného člověka. Tak je tomu i v dalších případech: Fišer-Fischer;155 Hailich-Hailik; Chon-Kohn; Kryl-Krýl; Laštovka-Vlaštovka; Rosival-Rozsíval; Šudejkár-Švejkar; Balda-Bolda-Pulda; Fridrich-Friedrich-Frydrich; Mikulecký-Mikulický-Mykulecký či Zbitovský-Zbytovský-Zbyťovský. Tímto se reálný počet našich krajanů u pluku snížil na již uvedených konečných 36 "ověřených Čechů". Josef Čermák ve své knize udává pouze 26 jmen našich krajanů, které jak bylo uvedeno všechny zařazuje do setniny "I" a dále se v celé knize k této problematice vrací pouze informováním o "české setnině". Zde je korekce dle reálného stavu u "ověřených" i "velice pravděpodobných" Čechů - jakož i u dalších, dle jména podezřelých vojáků, s uvedením jejich nejpravděpodobnější české podoby:

Setnina "A" - Flying Rangers

V setnině "A" není žádný doložený Čech, ale Antonín Černík (Czoernig), Jan Kraus, Josef Šolc (Scholz) či Josef Volf (Wolff), by jimi směle býti mohli...156

Setnina "B" - German Americans

V setnině "B" není žádný doložený Čech, ale Augustin Bergman, Matyáš Damboch, Vilém Hartmann či Karel Vondrák (Vondran), by jimi směle býti mohli...157

 

Setnina "C" - Milwaukee Guards

V setnině "C" není žádný doložený Čech, ale Bedřich Berger, Josef Koch, Josef Neumann či Bedřich Šmarbek (Schmarbeck), by jimi býti mohli...158

Setnina "D" - Salomon Rifles

V setnině "D" lze doložit tyto naše krajany: Jiřího Chaloupku, Ludvíka Kohna a Františka Kvapila z Racine; Josefa Zbytovského a bratry Smrčkovy - Františka a Josefa z Caledonie. Čechy by mohli být i další - např. Josef Gross, Josef Hilger, Jakub Klein, Bedřich Krečmer (Kretschmar), Jan Šafra (Schaefer), Jakub Vebr (Weber)...159

Setnina "E" - Fond du Lac Turners

V setnině "E" není žádný doložený Čech, ale zapisovatel setniny Robert Hubáček (Hubatzschek) z Fond du Lac jím velice pravděpodobně bude - v září 1863 pluk ze zdravotních důvodů opustil a k aktivní službě se již nevrátil. Také Alois Altman, Josef Antonín Čech (Zech), Jiří Kraus, Jan Urban či Jan Voskovec (Waskowitz) by jimi mohli být...160

Setnina "F" - Lake Shore Rifles

Do setniny "F" patří: František Benda, František Fišer, Josef Jáchimstál, Josef Krajník, František Šára, Jan Šimonek, Václav Švejkar, Adolf Todl a Matěj Vaniš - všichni z Manitowocu. Dále sem patří Jan Líbal z Cooperstownu a Ignác Skala z Mishicotu. Čechem by s velikou pravděpodobností měl být i kaprál Antonín Čížkovský (Cziskowsky - odešel v prosinci 1863 ze zdravotních důvodů), Václav Jůra (Joura či Jura - lehce zraněný u Chancellorsville, vážně zraněný a zajatý u Gettysburgu, čímž pro něj aktivní služba skončila), František Šimek (Schimeck - zajat u Gettysburgu) či Jakub Škarda (Skarda - u pluku až od r. 1864) - všichni z Manitowocu; jakož i spousty dalších: Matyáš Jambůrek (Czambureck), Josef Heidenraich, Antonín Holzschuh, Josef König (Koenig), Albert Kunz, Karel Lorenz, Bartoloměj Mantovský, Jindřich Mendlík (Mendlick), Filip Neumann, Josef Šolc (Scholz), Jáchym Šulc (Schulz), Michal Vágner (Wagner), aj.161

Setnina "G" - Washington County Rifles

V setnině "G" není žádný doložený Čech, ale Ludvík Dimler, Jakub Heinz, Václav Riedel, Petr Stecher či Albert Wolf by jimi směle mohli být...162

Setnina "H" - Second Ward Guard

Do setniny "H" patří: Václav Gotfrýd a Václav Kabinus - oba z Milwaukee. Čechem by s velikou pravděpodobností měl být i Adolf Poláček (Polaschack či Pollaschek) rovněž z Milwaukee, jež však pluk opustil ještě před Chancellorsville. Čechy by mohli směle být i další: Vilém Anhalt, Václav Jindra (Jintra), Ferdinand Kirdschner, Karel Kruger, Samuel Radetský (Radetzki), František Smitka, Adam Streiber, Robert Voigt...163

Setnina "I" - Wenze Guard

Do setniny "I" patří: Josef Kovář, Josef Mikulecký, Josef Pulda, Josef Rozsíval, Vincenc Smrček a Jan Švec - všichni z Caledonie, Ferdinand Hailich, Václav Laštovka, Josef Paidr, Václav Pazderník, František Vomastek a kapitán František Landa - všichni z Milwaukee, Jakub Kryl a František Řezáč z Rochesteru, František Fridrich z Racine, Václav Lehký z Waterfordu a Jan Svoboda z Manitowocu. Čechy by pravděpodobně měli být i Petr Dvořák (Dworschack či Dworschalk - dvakrát zraněn) z Wauwatosa a Bedřich Vilém Matuška (Matuschka - od r. 1864, zraněn) z Milwaukee. Dalšími Čechy by mohli být: Jakub Blum, Bedřich Hirš (Hirsch), Jan Kopník (Koepnick), Vilém Krecklow, Rudolf Kreofsky, Vavřinec Lang, Bedřich Neumann, Jakub Stauff či Adolf Weidner...164

Setnina "K" - Sigel Guard

V setnině "K" není žádný doložený Čech, ale Antonín Bartoš (Bartsch), Jakub Gasser, Karel Hrachovský (Grachowsky), Konrád Hartmann, Hubert Mundloch či Josef Wimmer, by jimi směle být mohli...165

Anglický jmenný seznam Českých příslušníků pluku166 a dalších mužů o nichž se můžeme domnívat, že by Čechy snad mohli být najde zde


141 PULA, James S.: c. d., s. 333-334
142 FOX, William F.: Regimental Losses in the American Civil War 1861-1865, Albany, N.Y., 1898
143 PULA, James S.: c. d., s. 345
144 PULA, James S.: c. d., s. 334
145 z tabulkově stále ještě 509 příslušníků pluku - PULA, James S.: c. d., s. 342
146 Údaj na Gettysburgského památníku pluku hovoří o 128 mužích, včetně důstojníků, zabitých v boji a 56 zemřelých na zranění (asi míněno v nemocnici, jinak by byl poměr značně neobvyklý). Dalších 63 úmrtí je zde uvedeno jako "disease" (nemoc, ale můžou to být i jiné nebojové příčiny), což není v zásadním rozporu s předchozími čísly - údaje o zraněných a nezvěstných, památník neudává... - Gettysburg National Military Park
147 FOX, William F.: c. d., s. 8-14 a 399
148 CURRENT, Richard N.: The History of Wisconsin, sv. II, The Civil War Era, 1848-1873, Madison, 1976
149 WELLS, Robert W.: Wisconsin in the Civil War, Madison
150 FOX, William F.: c. d., s. 399
151 PULA, James S.: c. d., s. 335-336
152 Slávie - 5.12.1862
153 DVOŘÁK, Josef A.: Dějiny Čechův ve státu South Dakota, Tabor, S. D., 1920, s. 11
154 Slávie - 28.8.1862
155 HABENRICHT, Jan: Dějiny Čechův amerických, St.Louis, Mo., 1904-1910 s. 462
156 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "A", s. 360-367
157 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "B", s. 367-373
158 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "C", s. 373-380
159 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "D", s. 381-387
160 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "E", s. 387-395
161 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "F", s. 395-402
162 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "G", s. 402-408
163 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "H", s. 408-414
164 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "I", s. 414-422
165 PULA, James S.: c. d., Roster, Company "K", s. 422-429
166 PULA, James S.: c. d., nejčastější podoba - sestaveno na základě Muster Roll of 26th Wisconsin Infantry, 26th Wisconsin Infantry Morning Reports, 26th Wisconsin Infantry Regimental Descriptive Books, 26th Wisconsin Infantry Regimental Papers, Roster of Wisconsin Volunteers - War of the Rebelion, 1861-1865, aj. - připojený výběr byl učiněn s přihlédnutím k "Českým setninám", neboť uvést všechny Braun-y, Gross-y, Hartmann-y, Klain-y, Schmidt-y, Schnaider-y, Scholz-e, Wagner-y Winkler-y, Zimmermann-y, apod. u pluku, je nad možnosti této tiskoviny - a pak již by asi bylo nejlépe uvést úplně všechny příslušníky pluku - ne 150. ale 1.089 jmen...