Nacházíte se zde:  Úvod  » Češi ve válce   » Češi v 26. wisconsinském pluku  

Češi v 26. wisconsinském pluku

Detailní informace o regimentu, ve kterém sloužila největší skupina Čechů během občanské války, najdete v rozsáhlém článku Karla "Ahmada" Řezníčka, který jsme pro lepší přehlednost rozdělili podle kapitol na jednotlivé části.

Karel Řezníček, 23. 05. 2007

Úvod

Americká občanská válka je pro nás pozoruhodná z mnoha hledisek - kupříkladu i aktivní účasti našich krajanů na jejím průběhu. V minulosti se i na stránkách tohto periodika tématikou Českých účastníků událostí z let 1861 - 1865 šířeji zabýval Vladimír Dolínek Tato studie je však věnována konkrétní vybrané jednotce, o níž se právem můžeme domnívat, že účast Čechů v ní byla poměrně značná. Z nám dostupných, převážně krajanských pramenů se dá dokonce usuzovat, že v tomto pluku jich sloužilo vůbec nejvíce.

Karel Řezníček, 24. 05. 2007

Chancellorsville

První čtyři měsíce roku 1863 se pluk do nepřátelské palby opět příliš nedostal, neboť nahrazení poraženého generála Burnsidea generálmajorem Josephem Hookerem si vyžádalo další reorganisaci potomacké armády (U.S.Army of the Potomac) a tak se příliš nebojovalo...

Karel Řezníček, 24. 05. 2007

Gettysburg

Teprve druhá bitva, které se pluk zúčastnil, konečně přinesla Unii vítězství a to skutečně ne vítězství ledajaké. Pod velením podplukovníka Hanse Böbela (Boebel) bojoval pluk stále v rámci druhé brigády, třetí divize, XI. sboru - v němž si velení...

Karel Řezníček, 24. 05. 2007

Chattanooga

26tý pluk wisconsinský, u něhož velký počet Čechů sloužilo byl přesazen od armády Potomacké k armádě Cumberlandské (U.S.Army of the Cumberland) a první srážka, které Čechové u Chattanoogy se súčastnili, byla ona u Wauhatchie, kdy McLaws (nikoli známý Lafayette - jen E.M.Law!) v noci z nenadání na pluky Hooker-ovy udeřil...

Karel Řezníček, 24. 05. 2007

Tažení Georgií

Počátek "tažení Georgií" v souvislosti s plukem i obecně našemu krajanskému tisku nějak utekl. Rocky Faced Ridge, Buzzard Roost Gap a Mill Creek, to jsou jména drobnějších potyček jichž se pluk zúčastnil v porovnání s bitvou vybojovanou u města Resaca...

Karel Řezníček, 24. 05. 2007

Tažení Karolínami

Počátkem roku 1865 vstupuje pluk na svém posledním bojovém tažení na území Jižní Karolíny, přičemž v čele brigády stanul nový muž - plukovník William Cogswell. Williamsův XX. sbor postupuje znovu jako levý pochodový proud Shermanovy armády na Columbii - hlavní město Jižní Karolíny a po jejím obsazení kolona postupuje dále na sever na Goldsborough a hlavní město Severní Karolíny - Raleigh...

Karel Řezníček, 24. 05. 2007

Dodatky

Dodatky k sérii, počet mužstva a ztráty pluku, počet Čechů a jejich rozdělení do setnin a další.